Reference

Eva je špičkový odborník ve svém oboru. Odbornost nelze získat přes noc, Eva ve svých radách a poznatcích zúročuje bohaté profesní zkušenosti. Pomáhá i s těmi nejkomplikovanějšími situacemi a vždy má řešení. Dokáže číst povahu a motivace lidí a umožňuje tak pochopit jejich chování. Znalosti, které mi Eva předala, vnímám jako velmi cenné a jejich využití nacházím i mimo pracovní život. Hmatatelně a konkrétně mi pomohla ve složité profesní situaci a já se k ní vždy moc ráda vrátím pro rady další.

L.P. 21.10.2020

Dobrý den Evo,
Rád bych Vám touto cestou poděkoval za Vaši konzultaci. Skvěle jste pojmenovala a definovala věci,  které jsem sám cítil, ale neuměl je uchopit a pojmenovat. V důsledku tohoto jsem učinil řadu profesních a i osobních rozhodnutí, díky kterým mohu říct, že se nyní cítím spokojený a to, co dělám, mi dává smysl.
No a konečně začínám mít i čas věnovat se více svému byznysu bez zbytečného stresu a tlaku a tak nějak samo to s sebou začíná nést své ovoce.
Stejně tak moje spokojenost má pozitivní dopad na vztah s manželkou a dětmi, takže jsem zase začal víc sportovat, posunuli jsme projekt stavby domu … A na to že je leden, ještě jsem neměl žádná antibiotika 🙂
Takže ještě jednou velké díky! Investice do Vás byla jedna z nejlepších, kterou jsem kdy učinil.

J.O. 6.1.2016

Eva má skutečně profesionální přístup ke koučování. Pomohla mi skonsolidovat mé myšlenky, definovat mé silné a slabé stránky, plány do budoucna a s tím spojené výzvy. Probíraly jsme spolu mé úkoly a další kroky. Pomohla mi zanalyzovat situaci a najít nejlepší způsob jak vyřešit konkrétní problémy.

K.D. 9.4.2014