Co klient získá

Rychlou a efektivní pomoc při řešení komplikovaných případů s podřízeným, nadřízeným, klientem, obchodním partnerem apod.

Oporu zkušeného manažera během prvního půlroku až roku na nové manažerské pozici, v nové podnikatelské situaci apod.

Možnost využít mé vlastní zkušenosti z top managementu při obtížných jednáních nebo ve své řídící práci, přestože jeho vlastní dovednosti tak rozvinuté ještě nejsou.

Vyvarování se chyb, event. neúspěchu na nové pozici nebo v nové situaci, což by mohlo být fatální pro klientovu další pracovní nebo podnikatelskou kariéru.

Pohled nezúčastněného zkušeného člověka.

Úspěšný krok v kariéře.