FAQ

Kdo jsou potenciální klienti pro interaktivní mentoring?

Manažeři.

Podnikatelé.

Přetížení lidé, kteří si potřebují určit priority, aby se nezhroutili nebo si nezničili zdraví.

Jak dlouho trvá moje spolupráce s klientem?

Je to čistě individuální, někomu stačí několik schůzek, s někým pracuji několik měsíců, pak se klient odmlčí a přihlásí se opět, pokud je třeba něco řešit. Spolupráce se někdy protáhne na několik let v závislosti na kariéře nebo životních situacích.

Jaký je rozdíl mezi interaktivním mentoringem, koučinkem nebo školením?

Koučink navádí klienta, aby si řešení našel sám. Kouč nikdy nepředkládá řešení, neradí, neučí.

Školení je jednorázová akce, která předá klientovi určité ucelené znalosti. Školitel nepoužívá interaktivní přístup, jedná se o jednosměrný přenos informací od školitele ke klientovi, který nezávisí na konkrétních potřebách klienta.

V interaktivním mentoringu také používám koučink, ale jen tam, kde je to z hlediska dané situace vhodné nebo potřebné. Kromě koučinku pak používám i přímý přenos mých zkušeností vhodných pro danou situaci na klienta, osvojování některých návyků, konkrétní rady, jak se v dané situaci zachovat. Toto vše je však úzce zaměřeno na momentální potřebu klienta.

K tomu používám pravidelný rozbor situace, nakolik předchozí postup byl / nebyl úspěšný a následně zvolený postup podle potřeby upravuji. Tímto způsobem se klient mnohem efektivněji naučí zvládnout novou situaci.

Za jak dlouho uvidí klient výsledky?

Záleží na schopnosti klienta pracovat na sobě, učit se, přijímat a uplatňovat získané poznatky v praxi. Každý z nás je jinak nastavený, každý má jiné tempo vnímání, schopnost učit se a rozvíjet se. Ale to právě řeší interaktivní mentoring, ve kterém postup neustále upravuji podle schopností klienta, jeho potřeb a momentálního naladění.

Například řešení problematického podřízeného může vyžadovat několik sezení.

 Pro zvládnutí povýšení na vyšší, náročnou pozici doporučuji půlroční spolupráci, kdy se ze začátku s klientem setkávám např. jednou týdně, poté jednou za čtrnáct dní, později jednou za 3 týdny a v posledních dvou měsících už se vidíme měsíčně nebo jen podle potřeby.

Také záleží na tom,  nakolik se mi klient otevře i nakolik si společně sedneme.

Formy sezení s klientem, způsob komunikace:

Pro pražské klienty je to osobní setkání buď v místě, které určí klient, nebo v restauraci, kavárně apod. Vždy záleží na vzájemné domluvě.

Pro mimopražské klienty jsou sezení online. Pokud to situace umožní, tak je možné i osobní setkání v Praze.

Telefonicky nebo mailem řeším s každým klientem jednoduché otázky, které potřebuje vyřešit v období mezi dvěma sezeními.

V době karantény způsobené COVID-19 jsou všechna sezení pouze online.