Co je interaktivní mentoring

Interaktivní mentoring je moje vlastní metoda rozvoje a pomoci manažerům nebo podnikatelům v jejich kariéře, kterou jsem vyvinula a začala používat během posledních pěti let práce ve Volkswagen Financial Services.

Je to kombinace učení, předávání zkušeností, vedení klienta a koučování, to vše na základě mých dlouholetých zkušeností z top managementu, analýzy situace klienta, jeho charakteru, potenciálu a potřeb a dále na základě průběžného hodnocení práce s klientem a jeho rozvoje.

Při práci s klientem (na základě jeho požadavků, jeho reakcí a vývoje během celého procesu) aktivně vybírám ze zmíněných nástrojů a svůj postup neustále koriguji tak, aby klient dosáhl co nejrychleji a nejefektivněji požadovaných výsledků.

Zaměřuji se zejména na rozvoj manažerských dovedností, schopnosti řídit lidi, stanovování priorit, organizaci práce, řešení pravidel spolupráce na pracovišti, time management a veškerou personální práci.

Nejúčinněji tato metoda funguje při řešení konkrétních situací z praxe klienta. Typické příklady jsou:

Při nástupu do nové manažerské funkce (jak při prvních zkušenostech na manažerské pozici, tak při povýšení, zejména při velkém kariérovém skoku (o 2 a více úrovní)), při nástupu na vysokou manažerskou pozici u nového zaměstnavatele, při nástupu do nové, hodně složité pozice nebo pracovní situace, při přechodu z pozice projektového manažera na řadového manažera apod. Díky svým bohatým zkušenostem mohu manažera rychle provést několika prvními měsíci (obvykle prvních 100 dní manažera stačí), které tak úspěšně projde a potřebné dovednosti si rychle osvojí, místo aby se je pracně a zdlouhavě učil na základě pokusů, omylů a vlastních chyb.

Nástup klienta na pozici vedoucího personálního oddělení.

Při rozvoji podnikatele, kterému se např. rozrostl tým podřízených a tím je potřeba zlepšit jeho manažerské dovednosti a schopnosti řídit lidi a nastavit potřebné personální procesy.

Při složitých životních situacích, kdy klient řeší příliš mnoho pracovních i osobních úkolů, nedokáže se na svoji situaci podívat z nadhledu, s odstupem, určit si priority a stanovit aktivity, které je momentálně třeba odsunout stranou a co naopak nutně řešit.